Collectieve volumekorting

Een krachtige bouwsector in de ruimste zin des woords is in ieder belang. Al gaat het om aannemers, architecten, ingenieurs of installateurs.

 

Blauvelt onderschrijft het belang van de collectiviteit en geeft daarom 10% volumekorting als u lid bent van een de hiernaast genoemde branche/beroepsorganisaties. U krijgt dan 10% extra woorden voor hetzelfde tarief.

 

Prepaid staffels
Totaalprijs Normaal –> Collectiviteit
A € 525 tot 2.500 woorden –> tot 2.750 woorden
B € 1.000 tot 5.000 woorden –> tot 5.500 woorden
C € 1.900 tot 10.000 woorden –> tot 11.000 woorden

 

NB
Geen korting op korting. Dit aanbod geldt alleen voor de knippenkaarten. In de aanvraag gaarne uw lidmaatschap te vermelden. Staat uw belangenorganisatie er niet bij, stuur dan een mail naar info@bouwvertalingen.nl

Aannemersvereniging Funderingstechnieken Nederland (AFN)
Aannemersfederatie Nederland (AFNL)
Aannemersvereniging Waterbouwkundige Heiwerken (AWH)
Associatie van Beton Fabrikanten van constructieve elementen (AB-FAB)
Betonvereniging
Bedrijfschap Afbouw (BA)
Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN)
Bond voor Aannemers in Tegelwerken (BOVATIN)
Booosting
Bouwend Nederland
Bouwen met Staal
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)
Brancheorganisatie Infrabedrijven (MKB INFRA)
Brancheorganisatie verkeersindustrie (ASTRIN)
Branchevereniging Nederlandse architectenbureaus (BNA)
Branchevereniging rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven (Romazo)
Brandveilig Bouwen Nederland (BBN)
Cement & Beton Centrum
Centrum Hout
Central Dredging Association (CEDA)
Dutch Green Building Council (DGBC)
Duurzaam Gebouwd
Het Hellende Dak (HHD)
International Association of Dredging Companies (IADC)
Koninklijke Hibin
MKB Bouw
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
Nederlandse Gietasfalt Organisatie (NGO)
Nederlandse ondernemersvereniging afbouwbedrijven (NOA)
 UNETO-VNI
Vereniging Erkende Na-isolatiebedrijven Nederland (VENIN)
Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS)
Vereniging Lateien en Geveldragers (VLG)
Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG)
Vereniging Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)
VNconstructeurs